Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


ประวัติวัด

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ

ความเป็นมาในการมาจำพรรษา ณ วัดเขาหลาว จ.ราชบุรี

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือวิปัสสนา จ.กระบี่ เป็นพระสุปฏิปันโนองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ พระคุณท่านฯ เป็นพระที่มีกิจนิมนต์เป็นจำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะการเดินทางไปแสดงธรรมในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ นอกจากนี้กิจนิมนต์ในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร กอปรกับอายุที่มากขึ้นของพระคุณท่านฯ ทำให้คณะศิษย์เป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของพระคุณท่านฯ เป็นอย่างมาก

     จากเหตุผลดังกล่าวพระคุณท่านฯ จึงมีดำริที่จะหาวัดจำพรรษาในพรรษาที่ 53 ของท่าน โดยให้หลักในการเลือกสถานที่ไว้ 2 ประการ

     - ใกล้สนามบิน เดินทางไปมาสะดวก ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

     - ขอเป็นวัดเล็กๆ หรือสำนักสงฆ์ที่สัปปายะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติรวมทั้งสามารถต้อนรับลูกศิษย์เป็นหมู่คณะเล็ก ๆ ได้เท่านั้น

     ราวต้นปี พ.ศ. 2553 พระคุณท่านฯ ได้รับกิจนิมนต์มาในงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลสำหรับงาน กฐินปี พ.ศ. 2553 ของวัดเขาหลาววัตถุประสงค์เพื่อสร้างพระพุทธสัมพุทโธ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หน้าตัก 9.99 ม. สูง 24 ม. พระคุณท่าน ฯ จึงปรารภเรื่องการจำพรรษาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่า วัดแห่งนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะมาอยู่จำพรรษา ซึ่งขณะนั้นเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง 2 เดือนก็จะถึงวันปวารณาเข้าพรรษาแล้ว

     ความทราบถึงพระอาจารย์งาม รัตนญาโณ ท่านมีความปิติปราโมทย์เป็นอันมากสำหรับข่าวอันเป็นมงคลยิ่งนี้ แต่วัดเขาหลาวเป็นวัดเล็ก ๆ เสนาสนะที่เหมาะสมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ นั้นไม่มี ท่านจึงใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึง 2 เดือนนั้น พร้อมกับคณะศิษย์ของท่านดำเนินการสร้างกุฏิที่พักให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ แล้วเสร็จภายใน 49 วัน ทันวันปวารณาเข้าพรรษาในปี พ.ศ. 2553 พอดี

     นับแต่นั้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2555 พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ยังคงให้โอกาสจำพรรษา ณ วัดเขาหลาวอีกเป็นพรรษาที่ 3 และเป็นพรรษาที่ 55 ของพระคุณท่านฯ ทางคณะศิษย์ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณท่าน ฯ ที่มีให้กับวัดเขาหลาว บารมีของพระคุณท่าน ฯ แผ่ไพศาลส่งผลให้วัดเขาหลาวเจริญเติบโตเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งใกล้และไกล