Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


วิดีโอ


ทอดผ้าป่า วัดเขาหลาว จ.ราชบุรี 5/5/2557

ยกพระเกศหลวงพ่อสัมพุทโธ

ยกรูปเหมือนหลวงปู่ทวด

1