Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


วัตถุมงคล

ที่ระลึกผ้าป่าสามัคคี วัดเขาหลาว 1 พฤษภาคม 2561

Loading image. Please wait


 พระผงหลวงปู่ทวดรุ่นพลังบารมี ของหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ วัดเขาหลาว  เพื่อให้เกิดความสุข เกิดทรัพย์ เกิดความร่ำรวย มียศ  มีเกียรติศักดิ์ศรี เจริญในหน้าที่ยิ่งๆ ขึ้นไป  สว่างใจสว่างธรรม  ให้พ้นจากทุกข์โศก  โรคภัย และภัยพิบัติต่างๆ แก่ผู้มีไว้บูชา พุทธาภิเษกโดยหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว และพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปร่วมพิธี เพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี