Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


วัตถุมงคล

ที่ระลึกกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว 22 ตุลาคม 2560

Loading image. Please wait


 พระผงสมเด็จ รุ่น“บารมี ๑๐ ทัศ” ของหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ วัดเขาหลาว เพื่อให้เกิดความสุข เกิดทรัพย์ เกิดความร่ำรวย มียศ มีเกียรติศักดิ์ศรี เจริญเติบโตในหน้าที่การทำงานยิ่งๆ ขึ้นไป สว่างใจสว่างธรรม ให้พ้นจากทุกข์และภัยพิบัติต่างๆ แก่ผู้มีไว้บูชา พุทธาภิเษกโดยหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ ประธานสงฆ์ วัดเขาหลาว และพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปร่วมพิธี เพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทอดกฐินสามัคคี