Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


วัตถุมงคล

ที่ระลึกผ้าป่าสามัคคี วัดเขาหลาว 1 พฤษภาคม 2560

Loading image. Please wait


 พระผงสมเด็จ “รุ่นบารมี ๑๐ ทัศ” ของหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ วัดเขาหลาว เพื่อให้เกิดความสุข เกิดทรัพย์ เกิดความร่ำรวย มียศ มีเกียรติศักดิ์ศรี เจริญในหน้าที่ยิ่งๆ ขึ้นไป สว่างใจสว่างธรรม แก่ผู้มีไว้บูชา พุทธาภิเษกโดย หลวงพ่อจำเนียร  สีลเสฏฺโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว และพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปร่วมพิธี เพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี