Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


ข่าวกิจกรรม

พระสงฆ์ และศิษย์วัดช่วยกันมุงหลังคาศาลาที่พักผู้ปฏิบัติธรรมและขออนุโมทนากับญาติโยมทุกๆคน

Loading image. Please wait


 

วันที่ 20 มีนาคม 2562

พระสงฆ์ ศิษย์วัด และโยมเอกรัฐได้มาช่วยกันมุงหลังคาศาลาที่พักผู้ปฏิบัติธรรมและขออนุโมทนากับญาติโยมทุกๆคนที่ช่วยกันออกทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ที่ร่วมกันบริจาคปัจจัยขอผลบุญนี้ให้ญาติโยมทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขกาย สุขใจ ร่ำรวยเงินทอง ครอบครัวอบอุ่นจงบังเกิดขึ้นกับญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเทอญฯ